बार्टी पुणे मार्फत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग- राज्यसेवा परीक्षा – २०२३-२४ या प्रशिक्षणासाठी पुणे व नाशिक येथे निःशुल्क प्रशिक्षणासाठी साठी अर्ज सुरु.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे येथे, …

Read more